Sydsveriges förening för
kunskapsutbyte inom miljörätt.

EVENT / 2 december 2020, kl. 11.30–13.00
Webbinarium om PFAS
Medlemmar,

Ni är varmt välkomna att delta på Sydsvenska Miljörättsföreningens intressanta webbinarium om PFAS den 2 december, kl. 11.30–13.00. Niklas Törneman, Senior Project Manager & Cross Border Coordinator Manager, Sweco, kommer att hålla i webbinariet.

Niklas kommer övergripande att berätta om hans erfarenheter från undersökningar och riskbedömningar med avseende på PFAS i Sverige och Europa. Vidare kommer du som deltagare att få en övergripande genomgång av läget vad gäller metoder för att efterbehandla PFAS i jord, grundvatten och dagvatten. Slutligen görs en kort genomgång av de praktiska konsekvenserna av de nyligen reviderade och kraftigt sänkta humantoxikologiska referensvärdena.

Anmäl dig på länken nedan senast den 30 november.
EVENT / Onsdagen den 10 mars, kl. 16.00–18.00
Inbjudan till årsstämma och webbinarium
Den 10 mars 2021 kl. 16.00 håller Sydsvenska Miljörättsföreningen årsstämma. Därefter kommer ett mycket intressant webbinarium att hållas om förorenad mark och miljöansvar enligt 10 kap. miljöbalken. Vi beräknas att avsluta senast kl. 18.00.

I år håller Föreningen ett lite annorlunda årsmöte via länk. För att göra vårt digitala möte lite festligare kommer man, om man vill, att få en överraskning hemskickad till sig inför årsmötet. Läs mer om det nedan.

Föreningen har också nöjet att bjuda in till webbinarium där advokaterna Oskar Frankki, Delphi, och Anders Linnerborg, Setterwalls, kommer att redogöra för den senaste tidens mest intressanta avgöranden avseende 10 kap. miljöbalken. Särskilt fokus kommer att läggas vid de frågor som rör preskription och preklusion som i december 2020 belystes av Högsta domstolen.

För att kunna ta del av ovan nämnda överraskning måste man anmäla sig till årsstämman och webbinariet senast den 25 februari och i samband med anmälan uppge sin hemadress samt e-postadress. Lämnade kontaktuppgifter behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy som ni finner i länk nedan. Föreningen kommer att radera listan så snart den har använts för avsett ändamål.

I anmälan måste ni även uppge e-postadress för samtliga anmälda deltagare, vilket främst gäller deltagare från vänföretag. Länk/inbjudan till årsmötet och webbinariet kommer nämligen att skickas ut via e-post till anmälda deltagare.

Anmälan sker per e-post till admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se senast den 25 februari (om man vill ha en liten överraskning i brevlådan hemma) och senast den 5 mars om man bara vill delta utan att få en överraskning hemskickad.

Information om planering inför höstterminen
Anmälan till webbinariet
DET SENASTE EVENTET
Webbinarium: riksintressen enligt miljöbalken
Den 9 september höll Sydsvenska Miljörättsföreningen ett "välbesökt" webbinarium om tillämpningen av riksintressen enligt miljöbalken. Idag täcks Sveriges land- och vattenyta till 55 % av olika riksintressen och får därmed av naturliga skäl ofta en mer eller mindre central roll i tillståndsprövningar. Men hur ser egentligen systematiken ut och hur ska riksintressen tillämpas i praktiken? Detta talade Rickard Olsen, bolagsjurist på BayWa r.e. Scandinavia, och Jakob Ekesbo, advokat på Setterwalls advokatbyrå, om. De guidade alla deltagare genom miljöbalkens systematik om riksintressen och vilka problem som har identifierats med utpekandet av olika riksintressen, hur rättspraxis har hanterat kolliderande riksintressen. Vi fick även några exempel från verkligheten. Presentationen från föredraget hittar du här.
Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)