Medlemskap
Sydsvenska Miljörättsföreningen är en ideell förening som främst har som syfte att fortbilda medlemmar, utbyta erfarenhet mellan medlemmar samt att skapa nätverk. Alla events och studiebesök m.m. bekostas av medlemsavgifter. Årsstämman fastställer medlemsavgiften varje år.

Sydsvenska Miljörättsföreningen har tre typer av medlemskap.
1. Vänföretag; Ett företag (juridisk person) tecknar medlemskap i föreningen. Vänföretaget kan anmäla upp till fem personer (som arbetar på företaget) på varje event som Föreningen arrangerar. Dessa platser är inte personbundna. Alla vänföretag finns representerade med logga på Sydsvenska Miljörättsföreningens hemsida. Medlemsavgiften för vänföretag är 4 000 kr per år.
2. Enskild medlem; En fysisk person tecknar medlemskap i föreningen. Medlemskapet är personanknutet. Medlemsavgiften för enskild medlem är 500 kr per år.
3. Studentmedlemskap; En fysisk person som är aktivt studerande tecknar medlemskap i föreningen. Medlemskapet är personanknutet. Medlemsavgiften är 250 kr per år.


Vill du bli medlem? Skicka en intresseanmälan till admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se.
Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)