EVENT / den 3 juni 2024 kl. 13.00-14.30, länk eller Nordenskiöldsgatan 11 A, Malmö
Lunchwebbinarium om Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och riskbedömning
Välkomna till lunchwebbinarium på Nordenskiöldsgatan 11A, Malmö, lokal på bottenvåningen i samma hus som i Advokatfirman Delphi har sitt kontor.

Sydsvenska Miljörättsföreningen anordnar tillsammans med Västsvenska Miljörättsföreningen ett gemensamt webbinarium där Naturvårdsverket kommer att hålla föredrag om deras vägledning om masshantering och riskbedömning.

Kristina Widenberg (magisterexamen i geovetenskap) och Mats Fröberg (docent i markvetenskap), handläggare på Naturvårdsverket, kommer under webbinariet presentera innehållet i Naturvårdsverkets senaste vägledning om masshantering och riskbedömning som just nu är ute på remiss. Naturvårdsverket kommer också ge en kort statusuppdatering om pågående arbeten som Naturvårdsverket driver eller just nu är delaktiga i, inom masshanteringsområdet.

Länk till remissen: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/remisser/forslag-till-vagledning-om-riskbedomning-vid-masshantering/

Synpunkter på vägledningen ska ges in senast den 12 augusti.

Anmälan till webbinariet (oavsett om du deltar fysiskt eller via länk) sker på föreningens hemsida www.sydsvenskamiljorattsforeningen.se under fliken Event senast den 27 maj. Sydsvenska Miljörättsföreningen bjuder in till att titta på webbinariet gemensamt och att då även få en lättare lunch, men möjlighet finns även att se webbinariet via länk på egen hand. Vänligen uppge om du avser att se på webbinariet tillsammans på plats genom att skriva Lunch och därefter ev. matpreferens i fältet ”Matpreferenser”.

Några dagar innan webbinariet kommer länk att skickas ut till de som kommer att delta enskilt via länk.


Varmt välkomna!


Elisabeth Werner
Ordförande i Sydsvenska Miljörättsföreningen
ANMÄLNINGSFORMULÄR


Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)