EVENT / den 5 oktober 2022 09.00-15.00
Vattendagen
Resiliens i en föränderlig omvärld – Vatteneffektivisering i Skånska livsmedelsrelaterade företag

Välkomna på en dag med inspirationsföredrag med chans att nätverka och diskutera vattnets framtid och vatteneffektivisering inom det skånska livsmedelssystemet.

I en tid av klimatanpassning och försörjningsbrist är vatten en resurs som är viktigare än någonsin. Det krävs samverkan, kunskapsdelning och vägledning för företag inom livsmedelssektorn ska anta utmaningarna för minskad sårbarhet och större resiliens. Med innovation och affärsutveckling kan vi samla handlingskraft för bättre hushållning med vatten. Och minska ogynnsamma följder av vattenbrist för människors hälsa, miljö och ekonomisk verksamhet. Syftet med dagen är att lyfta hur vi kan förvalta vår livsviktiga resurs och skapa ett resilient system. Med omvärldsbevakning och forskning tillsammans med goda exempel och innovationer vill vi skapa nya samarbeten och momentum till en hållbar och långsiktig förvaltning av vatten.

Eventet, som är ett samarrangemang mellan Sydsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Miljörättsföreningen, Länsstyrelsen Skåne och Krinova, riktar sig till entreprenörer, företag, organisationer, offentlig sektor, studenter och forskare som intresserar sig för vattenfrågans framtid och vikt inom livsmedelssektorn.

Sista anmälningsdagen den 28 september 2022.

Anmälan och mer info hittar ni på denna länk https://handelskammaren.com/evenemang/vattendagen-2022/

Elisabeth Werner
Ordförande i Sydsvenska Miljörättsföreningen
Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)