Personuppgiftspolicy

Sydsvenska Miljörättsföreningens (Föreningen) registrerar dina uppgifter i föreningens medlemsregister, till exempel när du blir medlem eller anmäler dig till de seminarium och aktiviteter som föreningen arrangerar. Föreningen samlar in och behandlar de personuppgifter (namn, e-postadress, arbetsplats, befattning/titel och telefonnummer) som du lämnar till oss för att kunna ge dig fortlöpande information om Föreningens föreläsningar och aktiviteter som föreningen arrangerar. Föreningen registrerar även dessa uppgifter för att kunna administrera redovisning av genomförda events, samt för att uppfylla Föreningens åtaganden gentemot dig som medlem eller tidigare medlem i föreningen. Föreningen kan också komma att använda uppgifterna vid kommunicering med dig avseende betalning av medlemsavgift eller betalning för ett event el.dyl.

Föreningen kan även komma att behandla känsliga personuppgifter såsom matallergi, om det serveras mat i samband med en aktivitet. Om du frivilligt lämnar uppgifter om allergier samtycker du till att vi behandlar dessa känsliga personuppgifter. Uppgifterna sparas inte av Föreningen efter eventet utan kommer enbart behandlas för beställning av mat vid det givna aktivitetstillfället.

All behandling av dina personuppgifter är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som medlem i Föreningen samt för att kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser i form av redovisning etc. Dina personuppgifter sparas i Föreningens medlemsregister så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål. Avslutas ditt medlemskap i Föreningen kommer dina uppgifter att tas bort ur registret om du inte meddelar att du även fortsättningsvis vill ha information om Föreningens event.

Föreningen skyddar din integritet och endast styrelsen har tillgång till uppgifterna i databasen. Föreningen sprider inte dina uppgifter till utomstående. Undantag kan dock ske i situationer då exempelvis ett tryckeri får en adressuppgift för att bistå oss med utskick till föreningens medlemmar eller vid samarrangemang av event.

Som registrerad medlem har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och i vissa fall få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör. Om du inte vill att Föreningen hanterar dina uppgifter enligt ovan kan du när som helst höra av dig till oss på admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se, så ändrar eller raderar vi dina uppgifter omgående efter dina önskemål. Har dina uppgifter raderats kommer du dock inte längre nås av vår medlemsinformation, dvs. information om kommande föreläsningar och aktiviteter.

Har du frågor eller synpunkter på hur Föreningen samlar in och behandlar dina personuppgifter, vänligen hör av dig till admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se. För att lämna eventuella klagomål om Föreningens personuppgiftsbehandling kan du kontakta Datainspektionen (tillsynsmyndighet) genom att skicka e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller per telefon 08-657 61 00.

Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)