Planering inför höstterminen

Hej,

Hoppas att ni har haft en härlig sommar!

Höstterminen har dragit igång och det har även planeringen för Sydsvenska Miljörättsföreningens höstarrangemang gjort.

Vi har även börjat planera inför kommande årsmöte i februari/mars 2021. Ett av de önskemål som vi fivk på vår work shop i höstas var att fler vänföretag ska hålla föredrag. Det ser vi gärna i styrelsen också. Jag uppmanar därför alla som arbetar på vänföretag att höra av sig till mig on ni vill hålla ett föredrag om något spännande ämne, fall, problem eller liknande på vår årsstämma.

Liksom under våren inleds hösten med restriktioner om folksamlingar och rekommendationer att hålla avstånd osv. Vi får helt enkelt anpassa oss därefter.

Programmet för hösten finner ni nedan:

1. Webbinarium om riksintressen den 9 september, kl. 12.00-13.00

Med anledning av ovan kommer vårt första arrangemang därför att vara ett webbinarium som alla kan följa via länk var man än befinner sig. Inbjudan bifogas detta mail.

Webbinariet kommer att sändas live den 9 september kl. 12.00-13.00.

Temat för webbinariet är riksintressen och dess tillämpning. Idag täcks Sveriges land- och vattenyta till 55 % av olika riksintressen och får därmed av naturliga skäl ofta en mer eller mindre central roll i tillståndsprövningar. Men hur ser egentligen systematiken ut och hur ska riksintressen tillämpas i praktiken?

Rickard Olsen, bolagsjurist på BayWa r.e. Scandinavia, och Jakob Ekesbo, advokat på Setterwalls advokatbyrå, guidar er igenom miljöbalkens systematik avseende riksintressen.

2. Seminarium i slutet av oktober, ämne är under planering

3. Vattendagen den 10 november, Kristianstad Som vanligt samarrangerar Föreningen Vattendagen tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Sydsvenska handelskammaren och Krinova. Under förutsättning att rekommendationerna "lättas upp" kommer Vattendagen att hållas fysiskt. Vi kommer att informera er om det blir ändringar i detta avseende. Temat för dagen är "Samhällets vattenanvändare och hur deras intressen kan mötas".

4. Seminarium den 2 december, kl. 11.30-13.00 Niklas Törneman, Sweco, kommer att hålla föredrag om PFAS och Swedavia. Detta är ett ständigt aktuellt ämne.

Gör en notering i era kalendrar och sätt ett kryss på ovanstående datum. Det ser ut att bli en riktigt bra höst!

Vi ses och hörs!

Vänliga hälsningar

Elisabeth Werner Ordförande Sydsvenska Miljörättsföreningen

Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: info@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)